MahlebChemistry

Compound % Oleic acid 35.8 Methyl linoleate 24.9 Linolelaidic acid 22.6 Palmitic acid 5.6 α-Linoleic acid 3 Stearic acid 2.2 Linoleic acid 1.3 Lignoceric acid 0.7 Palmitoleic acid 0.5 Arachidic acid 0.5 cis-11-Eicosenoic acid 0.3 cis-11,14-Eicosadienoic acid 0.3 Behenic acid 0.3 Myristic acid 0.1

Data from M. Hakki Alma et al., / ACL 2 (3) 2012 182 – 185

Share this: